Mazama Activities
 
September 2007 Middle Sister Climb Photos
 
August 2007 Mt. Daniel Climb Photos
 
2007 Basic Climbing Education Class Activities
 
July 2006 Mt. Washington Climb Photos
 
July 2006 Three Finger Jack Climb Photos
 
June 2006 Mt. Adams Climb Photos